Agrarisch loonwerk

Aandacht voor elk project

De oorsprong van Aantjes BV vindt zich in het agrarisch loonwerk. Momenteel ligt de specialisatie op agrarisch gebied voornamelijk in het schonen van sloten, strooien van kalk, verwerken van mest en het oogsten van gras. Door de jarenlange ervaring en vakmensen kunnen wij ons onderscheiden door kwaliteit.